top of page
Služby

služby

Zabývám se návrhy rekonstrukcí i novostaveb rodinných a bytových domů (ale i občanských a kulturních staveb) a následným zpracováním projektové dokumentace v souladu s platnými vyhláškami. Dále vyřízením a projednáním projektů s úřady a autorským dozorem v podobě pravidelných týdenních kontrol na stavbě.

 

Podrobný popis i obsah jednotlivých fází projektování a dokumentace si můžete projít zde na webu České komory architektů. Samozřejmostí je zpracování cenové nabídky předem a následné uzavření smlouvy o dílo.

Investice do bydlení a nemovitostí je pro většinu lidí jednou z největších investic a rozhodnutí v životě. Dobrá investice se musí vyplácet po celou dobu užívání domu a splácení hypotéky, a proto má smysl svěřit tuto práci odborníkům. Díky znalostem a dovednostem architekta a spolupracujících inženýrů a projektantů bude váš dům promyšlený a bude efektivně využívat dostupný prostor i všechna pozitiva a negativa pozemku na kterém stojí (správnou orientaci ke světovým stranám, výhledy, eliminace hluku z okolí...). Zároveň je nezbytné už od začátku navrhování počítat se všemi inteligentními řešeními pro úsporu energie (rekuperací, fotovoltaikou, vnějším stíněním) tak, aby byla energie pro provoz optimálně využita a snížily se dlouhodobé provozní náklady. Jednou z nejdůležitějších částí práce architekta je potom dozor na stavbě, aby byl zajištěn bezproblémový průběh stavby a hlavně její kvalita a bezpečnost.

Vzhledem k aktuálním cenám stavebních pozemků, stavebních materiálů i práce bude stále výhodnější stavět malé kompaktní domy, které (díky správnému návrhu) efektivně využívají prostor a jsou kvalitně postavené.

architektonické studie

projektové dokumentace pro územní řízení

projektové dokumentace pro stavební řízení

projektové dokumentace pro provedení stavby

položkové rozpočty a pomoc s výběrem dodavatele

autorský dozor a technický dozor investora

zaměřování stávajícího stavu objektů

CV

cv

praxe

m4 architekti - Praha

ADNS architekti - Praha

Rik de Vooght Architecten / Woonwerk - Antwerpen, Belgie

Atelier Dům a Město - Praha

studium

 

Fakulta architektury ČVUT v Praze 2010 - 2016

SPŠ strojní v České Lípě 2006 - 2010

Contact

kontakt

10.6.2018.jpg

Ing. arch. Vít Kašpárek

autorizovaný architekt ČKA 05441

atelier@architekt-kasparek.cz

tel +420 602 886 434

Nový Bor / Praha

IČO 05344247

  • Instagram
bottom of page