top of page

Zadáním architektonické studie bylo upravit stávající rodinný dům tak, aby bylo možné jej rozdělit na samostatné bytové jednotky s vlastním vstupem. Hlavním požadavkem bylo vybudovat samostatný byt v 1.NP pro rodiče, který by byl bezbariérově přístupný a samostatně funkční. V patře potom jeden velký nebo dva menší byty s tím, že jeden z bytů bude možné rozšířit do stávajícího prostoru půdy. Jednou z možností je také začít realizací půdní vestavby - realizací kompletního půdního bytu v rámci rekonstrukce střechy a realizace nového krovu a následně pokračovat dle etapizace. Vzhledem k vnitřnímu uspořádání domu bylo nutné navrhnout nové schodiště a umístit ho ven.

Architektonická studie 11/2023.

Rekonstrukce domu ve Skalici u České Lípy
 

bottom of page