top of page

Zadáním architektonické studie bylo navrhnout nový rodinný dům v Oboře u Doks na parcele mezi hlavní silnicí a Poselským rybníkem. Umístění domu na pozemku je ovlivněno zejména původní parcelací obce, silnicí I/38 při západní hranici, břehem Poselského rybníka při východní hranici a celkovou orientací pozemku ke světovým stranám. Z těchto parametrů vychází umístění hlavních obytných místností domu s orientací na jih a východ tak, aby měly dostatek světla i výhled na rybník. Na západ, směrem k silnici, je pak umístěna technická místnost s koupelnou v 1.np, koupelna ve 2.np a jedna ložnice ve 2.np.

Francouzská okna do zahrady v přízemí jsou z jihu stíněna dřevěnou konstrukcí se slunolamem z naklopených prken. Vizualizace ze zahrady a vizualizace interiéru zároveň ukazují, jak budou tyto slunolamy fungovat každý rok 21.6. ve 12:00. Fasáda domu je navržena ze světle šedé silikátové omítky s modřínovým obkladem mezi francouzskými okny v přízemí a modřínovými rámy oken. Na střeše jsou použity pálené tašky v režné barvě, které jsou v obci původní střešní krytinou.

 

Parcelace v obci vychází z původní struktury z 18. / 19. století s protáhlými podélnými parcelami s šířkou obvykle cca 20 m, které jsou orientovány kolmo na hlavní silnici, která je v obci rozšířená a tvoří tak protáhlou náves. Domy se sedlovými střechami byly orientovány v souladu s touto parcelací také kolmo k silnici a pouze některé hospodářské stavby u větších statků pak byly výjimečně orientovány rovnoběžně se silnicí, aby byly vytvořeny hospodářské dvory (Císařské povinné otisky stabilního katastru z roku 1843). Tato struktura zástavby byla porušena ve 20. století a zejména v průběhu posledních 30 let, kdy jsou v obci umísťovány objekty se čtvercovými půdorysy a L půdorysy s valbovými střechami (bungalovy, sruby, atd.).

Architektonická studie 01/2022

Dokumentace pro společné povolení stavby 08/2022 (společný souhlas vydán stavebním úřadem 03/2023)

Dům v Oboře
 

RD Obora 3d schéma
bottom of page