top of page

Rekonstrukce ve Veselém
 

Zadáním architektonické studie bylo navrhnout rekonstrukci statku z druhé poloviny 19. století na vesnici u České Kamenice a jeho rozdělení na wellness se saunou a 6 apartmánů na krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem. Z důvodu nevyhovujícího sklonu stávajícího schodiště bylo navrženo i nové a jinak umístěné dvouramenné hlavní schodiště s mezipodestou, které bude mít průchozí šířku 1200 mm. V přízemí (1.NP) je v prostoru původních stájí navržen malý provoz wellness se šatnou, WC, ochlazovacími sprchami, dřevěnou kádí pro 1-2 osoby a odpočívárnou. V odpočívárně je potom sedací okno s výškou parapetu 450 mm s výhledem na kopce na jihu. Celý provoz wellness má navržen samostatný vstup a může tak být využíván úplně samostatně.

 

Ve 3.NP (půda) jsou uvažovány 2 apartmány a technická místnost pro měnič fotovoltaiky. Díky nové nadkrokevní izolaci střechy budou apartmány ve 3.NP otevřené do krovu a krov bude pohledový. V rámci architektonické studie byl pro ověření prostoru v podkroví vymodelován 3d model krovu a pro lepší představu investora byly provedeny vizualizace apartmánů 5 a 6.

 

Architektonická studie 09/2022.

Rekonstrukce statku, fasáda, Veselé
Rekonstrukce statku, podkroví, Veselé
bottom of page