top of page
Služby

služby

Zabývám se návrhy rekonstrukcí i novostaveb rodinných a bytových domů (ale i občanských a kulturních staveb) a následným zpracováním projektové dokumentace v souladu s platnými vyhláškami. Dále vyřízením a projednáním projektů s úřady a autorským dozorem v podobě pravidelných týdenních kontrol na stavbě.

 

Podrobný popis i obsah jednotlivých fází projektování a dokumentace si můžete projít zde na webu České komory architektů. Samozřejmostí je zpracování podrobné cenové nabídky předem a následné uzavření smlouvy o dílo.

Investice do bydlení a nemovitostí je jednou z největších investic a rozhodnutí v životě. Je proto důležité k tomu přistupovat  zodpovědně a s důkladnou péčí. Dobrá investice se musí vyplácet po celou dobu splácení hypotéky a užívání domu, a proto má smysl svěřit tuto práci odborníkovi - architektovi. Díky znalostem a dovednostem architekta bude váš dům promyšlený a bude efektivně využívat dostupný prostor i všechna pozitiva a negativa pozemku na kterém stojí (správnou orientaci ke světovým stranám, výhledy, eliminace hluku z okolí). Zároveň je nezbytné od začátku počítat se všemi inteligentními řešeními pro úsporu energie (rekuperací, fotovoltaikou, vnějším stíněním) tak, aby byla energie pro provoz optimálně využita a snížily se dlouhodobé provozní náklady vašeho domu. Jednou z nejdůležitějších částí mojí práce je potom dozor na stavbě, aby byl zajištěn bezproblémový průběh stavby a hlavně její kvalita a bezpečnost.

Vzhledem k aktuálním cenám stavebních materiálů a prací bude stále výhodnější stavět malé kompaktní domy, které (díky správnému návrhu) efektivně využívají prostor a jsou kvalitně postavené.

architektonické studie

projektové dokumentace pro územní řízení

projektové dokumentace pro stavební řízení

projektové dokumentace pro provedení stavby

položkové rozpočty a pomoc s výběrem dodavatele

autorský dozor a technický dozor investora

zaměřování stávajícího stavu objektů

CV

CV

praxe

m4 architekti - Praha, CZ

ADNS architekti - Praha, CZ

Rik de Vooght Architecten - Antwerpen, B

Atelier Dům a Město - Praha, CZ

studium

 

Fakulta architektury ČVUT v Praze 2010 - 2016

SPŠ strojní v České Lípě 2006 - 2010

Contact

kontakt

  • Instagram

Ing. arch. Vít Kašpárek

autorizovaný architekt ČKA 05441

atelier@architekt-kasparek.cz

tel +420 602 886 434

Nový Bor / Praha

IČO 05344247

bottom of page